Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma, atık su arıtma çeşitlerinden bir diğeridir. İşletmenin büyüklüğü ve mevkisine göre seçimi yapılarak uygulamaya alınır. İdeal Arıtma Teknik Hizmetler kimyasal arıtma sistemleri üreticisi ve servis sağlayıcısıdır. Sistemin proje anından çalışır duruma getirilmesi anına kadar tüm aşamaları yapmakta ve hizmete almaktadır. Bu alanda tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışı projeler yapmıştır.

Kimyasal arıtma, suda çözünmüş halde bulunan yabancı maddelerin kimyasal reaksiyonlarla çzöünürlüğü düşün bileşiklere dönüştürerek askıdaki maddelerin yumak oluşturarak çökeltilmesi için kullanılmaktadır. Bu noktada nötralizasyon devreye girmektedir: Nötralizasyon nedir

Nötralizasyon : Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değeri ayarlaması işlemidir. Atık suyun alıcı ortama deşarj standartlarını sağlaması, biyolojik arıtma öncesinde uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir.